Cách tạo ảnh cong trên nền trong Photoshop CS Ngày đăng

Cách tạo ảnh cong trên nền trong Photoshop CS Ngày đăng: 12/1/2009 7:55:24 PM 1 Tạo nền - Hãy bắt đầu cùng với một Document mới, kích thước 400px x 300px, Mầu nền bất kỳ. - Đặt mầu nền trước - nền | Cách tạo ảnh cong trên nền trong Photoshop CS Ngày đăng: 12/1/2009 7:55:24 PM Bài thực hành lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tấm ảnh cong trên nền, hãy chuẩn bị một tấm ảnh bạn thích và chúng ta cùng thực hành. 1 Tạo nền - Hãy bắt đầu cùng với một Document mới, kích thước 400px x 300px, Mầu nền bất kỳ. - Đặt mầu nền trước - nền sau (foreground: #ECECEC - background: #7C7B7B) - sử dụng công cụ Gradient tool với lựa chọn Liner gradient - Đặt chuột vào cạnh trên của nền và kéo một đường thẳng đến cạnh dưới. Bạn được hình nền sau. 2. Mở một hình mà bạn muốn. - Copy một phần hình bạn định làm cong, sao cho kích thước phần chọn nhỏ hơn kích thước nền. - Paste phần hình chọn đặt vào tâm của nền - Đổi tên layer ảnh thành "nen cong" Bài thực hành, tôi chọn hình này: 3. Tạo viền và bóng ảnh - Chuột phải layer "nen cong" > Blending option > đặt Strocke và drop shadow với thuộc tính Stroke + Drop shadow: để mặc định Kết quả bước 3 (Bạn có thể thay bước 3 này bằng các cách cắt viền ảnh đã học trong bài: cắt viền và tạo khung ảnh) 4. Nghiêng ảnh - Edit > Free transform (ctrl + T) - kích chuột vào từng điểm nút trên 4 góc, nhấn giữ phím Ctrl + kéo điểm nút để được một hình nghiêng (3D) như sau: 5. Xoay hình - Edit - Transform - Rotate 90 CW. - Filter - Distort - Shear và đặt thuộc tính cho hình như sau 6. Kết thúc - xoay lại hình: Edit - Transform - Rotate 90 CCW. Bạn có kết quả cuối cùng như sau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    20    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.