CÁCH LÀM DẢI LỤA ÁNH SÁNG

Sử dụng công cụ Rectangular Maquee Tool để vẽ ra 2 hình chữ nhật , mỗi hình trên 1 layer , sau đó tô màu trấng cho nó bằng cách nhấn Alt+Backspace | CÁCH LÀM DẢI LỤA ÁNH SÁNG 1.) Mở một bức hình muốn làm . Sau đó tạo ra 2 layer , + Sử dụng công cụ Rectangular Maquee Tool để vẽ ra 2 hình chữ nhật , mỗi hình trên 1 layer , sau đó tô màu trấng cho nó bằng cách nhấn Alt+Backspace , Hình mẫu 2.) Sau đó bạn giảm OPACITY xuống cong cỡ 50% =>Tiếp tục - bạn nhấn chuột vô ô blend mode và chọn giá trị Overlay vậy là xong - như hình sau . Hình kết quả Có vấn đề gì , xin vào Forum

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    19    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.