CÁCH TẠO MẶT NƯỚC

Đây là một trong nhiều cách tạo mặt nước mà mình vẫn thường làm, nói chung là đơn giản, có thể nhiều bạn cũng đã biết, nhưng vẫn muốn post . | CÁCH TẠO MẶT NƯỚC các bạn làm như sau 1); mở 1 file mới (Ctrl+N) và thiết lập những thông số như sau 2) Nhấn phím D - sau đó vào menu Filter > Render > clouds - kết quả là hình sau 3) tiếp theo các bạn vào menu Filter > Blur > Radial Blur và thiết lập những thông số như sau : amount : 40 . Method : Spin . Quality : best - kết quả như hình sau 4) tiếp theo các bạn vào Filter > Blur > Gaussian Blur - trong hộp thoại gaussian blủ các bạn gõ giá trị là 2 . OK như hình sau 5) tiếp theo các bạn vào menu Filter > Sketch > Bas Relief - và thiết lập thông số như sau - Set Detail là 14 và Smoothness là 3 . 6) tiếp theo các bạn vaò menu Filter > Sketch >Chrome - thiết lập thông số như sau : Detail : 3 và Smoothness :2 - hình kết quả 7) để đổi màu mặt nước của các bạn - các bạn vào Hue/Saturation (Ctrl+S) - trong hộp thoại Hue/sturation các bạn đánh dấu chọn vào ô Colorize - sau đó rê thanh trượt để được màu như ý - và đây là kết quả của việc tạo mặt nước với PS Có vấn đề gì , mời vào Forum

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.