Thảo luận Quản lý chất lượng: Để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng

Bài thảo luận môn Quản lý chất lượng trình bày nội dung của đề tài: Để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | THẢO LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÓM 4 Đề tài: Để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng. - Đối với người tiêu dùng, chất lượng là gì ? Chất lượng là sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu và mục đích của người tiêu dùng - Các công ty cần nắm được những yếu tố quyết định giá trị và sự thoả mãn khách hàng. Doanh nghiệp cần sản xuất các sản phẩm, dịch vụ được định hướng khách hàng. Doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ? 1 Đưa ra ý tưởng về sản phẩm Doanh nghiệp cần làm tốt tất cả các khâu của Quản lý chất lượng 2 Khâu sản xuất sản phẩm 3 Khâu bán hàng 4 Các hoạt động sau khi bán hàng. 1-Đưa ra ý tưởngvề sản phẩm - Nghiên cứu thị trường để phát hiện nhu cầu của người tiêu dùng. - Đưa ra các phương án về đặc điểm chất lượng sản phẩm Đánh giá các phương án và chọn phương án tối ưu - Đảm bảo . | THẢO LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÓM 4 Đề tài: Để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng. - Đối với người tiêu dùng, chất lượng là gì ? Chất lượng là sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu và mục đích của người tiêu dùng - Các công ty cần nắm được những yếu tố quyết định giá trị và sự thoả mãn khách hàng. Doanh nghiệp cần sản xuất các sản phẩm, dịch vụ được định hướng khách hàng. Doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề gì dưới góc độ quản lý chất lượng để chất lượng sản phẩm luôn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ? 1 Đưa ra ý tưởng về sản phẩm Doanh nghiệp cần làm tốt tất cả các khâu của Quản lý chất lượng 2 Khâu sản xuất sản phẩm 3 Khâu bán hàng 4 Các hoạt động sau khi bán hàng. 1-Đưa ra ý tưởngvề sản phẩm - Nghiên cứu thị trường để phát hiện nhu cầu của người tiêu dùng. - Đưa ra các phương án về đặc điểm chất lượng sản phẩm Đánh giá các phương án và chọn phương án tối ưu - Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đầu vào 2. Khâu sản xuất sản phẩm - Đảm bảo tài chính trong doanh nghiệp - Đảm bảo về chất lượng và số lượng lao động - Đảm bảo việc quản lý quá trình sản xuất - Đảm bảo quá trình kiểm tra sản phẩm - Đảm bảo quá trình đóng gói, cất trữ 3. Khâu bán hàng -Lựa chọn và thiết kế các phương tiện vận chuyển bảo quản và bốc dỡ phù hợp với từng loại hình sản phẩm. Thuyết minh đầy đủ các đặc tính chất lượng sản phẩm , các điều kiện, quy trình lắp đặt, và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm. - Tổ chức mạng lưới bảo hành và công bố chính sách bảo hành,khuyến mãi sản phẩm. Thu thập ý kiến khách hàng qua hệ thống thông tin phản hồi. Khắc phục các sai phạm về chất lượng. - Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng. 4. Các hoạt động sau khi bán hàng Tóm lại, để tồn tại và đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp cần phải biết sử dụng một cách thông minh các nguồn lực sẵn có để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, trong đó việc đảm bảo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.