Ebook Bệnh phổ biến lợn và biện pháp phòng trị: Tập II - NXB Nông nghiệp

Ebook Bệnh phổ biến lợn và biện pháp phòng trị: Tập II trình bày các bệnh thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị bao gồm các bệnh do ký sinh trùng, các bệnh nội khoa và sản khoa, cách sử dụng thuốc và kỹ thuật thực hành ngoại khoa cho lợn. | . PHẠM SĨ LÄNG - . PHAN ĐỊCH LÂN TS. TRUONG VÃN DUNG VÃ BlệN PHÁP phóng trị PHẠM SĨ LĂNG- PHẤN HỊCH IÂN Van dvng ỌỆNtl PHÔ BIẾN Ợ LỢN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẬP II NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2002 LÒI NÓI ĐẦV Trong những năm gần đây đàn lọn ờ nước ta đã và đang phát triển mạnh cá về số lượng và chất luọng góp phàn tích cực giải quyết nhu cầu thực phẩm tiêu dừng trong nưóc một phần xuất khẩu và nhu càu phân bóri cho cây trông. Bén cạnh những tiến bộ mới vê cải tạo giống giải quyết thức ăn có chất ỉuọng cao và sử dụng các vacxin mói phòng chóng các bệnh truyền nhiễm chăn nuôi lợn còn gặp một số trò ngại hạn chê tốc độ phát triển. Một trong những trờ ngại đó là dịch bệnh còn xáy ra phố biến gây thiệt hại dáng kể cho dàn lọn trong đó có các bệnh gây ra do virut vi khuẩn ký sinh trùng. và do dinh dưỡng nhiễm độc hóa chất mà các cán bộ thú y co sỏ và người chăn nuôi chua có nhũng hiểu biết càn thiết đế phòng ngừa cho đàn lọn các vùng sinh thái khác nhau ỏ nước ta. Đế khắc phục tình trạng trên chúng tôi xuất bàn cuón Bệnh phổ hiến ở ìợn và biện pháp phòng trị do các chuyên gia thú y PGS. TS. Phạm Sĩ Lăng PGS. TS. Phan Địch Lân TS. Trương Văn Dung biên soạn. Sách gồm hai tập. Tập I Các bệnh truyền nhiễm ó lọn gồm các bệnh do virut. các bệnh do vi khuẩn và biện pháp phòng trị.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.