Chăm sóc lợn đực và cái hậu bị

Tham khảo sách 'chăm sóc lợn đực và cái hậu bị', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM sóc NUÔI D ỠNG LỢN Đực VÀ CÁI HẬU BỊ PHẠM vi Áp DỤNG Các cơ sở chăn nuôi và kinh doanh 3 giống lợn Landrace yorshire Duroc và con lai của chúng ở khu vực đổng bằng bắc bộ và các tỉnh miền trung. I - ĐẶT VẤN ĐỂ Trong những năm gần đây tình hình chăn nuôi lợn ngoại ở việt nam phát triển rất nhanh năm 2004 tổng đàn lợn 26 5 triệu so với năm 1999 chỉ có 18 8 triệu đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu song một số chỉ tiêu kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng không đạt yêu cầu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi. Do vậy xung quanh việc chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực và cái hậu bị cũng như xác định tuổi và khối lượng của chúng khi đưa vào khai thác sử dụng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn Chính vì vậy Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ phương đã xây dựng quy trình chăn nuôi lợn hậu bị sao cho có hiệu quả để phổ biến cho các trại và các nông hộ. II - MỤC ĐÍCH J Xây dựng quy trình chăn nuôi thích hợp J Giúp đỡ người sản xuất đảm bảo kĩ thuật đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm đề ra . III - NỘI DUNG QUY TRÌNH 1 - kỹ thuật chăm sóc nuôi duỡng lợn đực hậu bị Chăm sóc J Nên nuôi tập trung thành từng ô chuổng đến 5-6 tháng tuổi đảm bảo mật độ chuổng nuôi diện tích tối thiểu 1 2m2 con J Thường xuyên chọn lọc theo dõi khả năng sinh trưởng phát dục của lợn J Cho lợn đực 5-6 tháng tuổi tiếp xúc với lợn cái động dục 38 J Huấn luyện nhảy giá và kiểm tra chất luợng tinh trùng 7-8 tháng tuổi J Chuồng nuôi sạch sẽ thoáng mát nhiệt độ thích hợp 18 - 240C ẩm độ 65 - 75 tốc độ gió 0 2 - 0 7m giây J Có bảng biểu và sổ sách ghi chép . J Công tác thú y và tiêm phòng vắc xin đầy đủ. . Chế độ dinh dưỡng . Nên sử dụng thức ăn có hàm luợng dinh duỡng cao Protein ME Axitamin Khoáng. phù hợp với chu kỳ sinh truởng sinh dục của lợn qua các giai đoạn. Bảng 1 Thành phần giá trị dinh dưỡng TÁ cho lợn đực hậu bị Loại cám Thành phần các chất dinh duỡng CP ME Kcal Ca P Lysin Met Cyst TÀ cho lợn 15-30kg

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    19    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.