BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN :TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCMTHỦY SINH ĐỘNG VẬTĐề

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN : TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THỦY SINH ĐỘNG VẬT Đề tài: MỘT SỐ PHIÊU SINH ĐỘNG VÀ ĐỘNG VẬT ĐÁY GÂY BỆNH THỰC HIỆN: NHÓM trùng mỏ neo Tác nhân gây bệnh - Phân lớp Copepoda , 1840 - Bộ Cyclopoida Burmeister, 1834 - Họ Lernaeidae Cobbold, 1879 - Phân họ Lernaeinae Yamaguti, 1963 Hình ảnh trùng mỏ neo Dấu hiệu bệnh lí Cá mới bị nhiễm lúc đầu biểu hiện cá bơi lội không bình thường, khả năng bắt mồi giảm dần. Lernaea lấy dinh dưỡng nên cá bị gầy yếu, bơi lội chậm chạp. - - Lernaea ký sinh trên da, vây cá mè, cá trắm,. | TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN THỦY SINH ĐỘNG VẬT Đề tài MỘT SỐ PHIÊU SINH ĐỘNG j VÀ ĩ ĐỘNG VẬT ĐÁY GÂY BỆNH trùng mó neo Tác nhân gây bệnh - Phân lớp Copepoda 1840 - Bộ Cyclopoida Burmeister 1834 - Họ Lernaeidae Cobbold 1879 - Phân họ Lernaeinae Yamaguti 1963 Hình ảnh trùng mó .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    21    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.