Một số thuận lợi và khó khăn của xuất khẩu Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới

Tài liệu tham khảo chuyên ngành ngư nghiệp - Một số thuận lợi và khó khăn của xuất khẩu Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới. | Hội thảo Cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng - VPTW Đảng và ĐH Mở tháng 4 2010 MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA XUẤT KHẨU VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI TS. Nguyễn Minh Đức Đại Học Nông Lâm TPHCM Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 rồi cũng đã qua đúng như dự đoán. Đã có nhiều bài nghiên cứu phân tích thảo luận về cơ hội và thách thức sau khủng hoảng của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài tham luận này chỉ đóng góp một số ý kiến phân tích khái quát về những thuận lợi khó khăn và giải pháp cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Trong xu thế hội nhập thế giới nền kinh tế Việt Nam không thể nào không hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên sự kỳ vọng quá nhiều vào thị trường thế giới cũng đã mang lại không ít thất vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh tế thế giới đặc biệt là ở những nước phát triển lâm vào tình trạng bất ổn. Việc quay trở lại thị trường nội địa và hai nước Lào Cam-pu-chia đã giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cầm cự qua thời gian khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Khi thị trường thế giới phục hồi xu hướng sản xuất để xuất khẩu lại phát triển áp đảo trở lại. Chính phủ Việt Nam cũng đã có chủ trương tăng cường xuất khẩu để giảm nhập siêu khẳng đinh rõ ràng chiến lược phát triển dựa trên xuất khẩu của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên khi nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại kim ngạch nhập khẩu cũng gia tăng nhanh chóng. Nhiệm vụ tăng xuất khẩu để giảm nhập siêu là một nhiệm vụ đầy khó khăn khi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức. Dù sao trong từng thời kỳ trước trong hay sau khủng hoảng cơ hội cho xuất khẩu Việt Nam cũng nhiều hơn. Những thuận lợi và cơ hội cho xuất khẩu Việt Nam - Cơ hội đầu tiên và rõ ràng là thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi. Khi nền kinh tế ở các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Nguyễn Minh Đức 1 Hội thảo Cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng - VPTW Đảng và ĐH Mở tháng 4 2010 Hoa Kỳ châu Âu và thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.