Bệnh trùng mỏ neo cá nước ngọt 

Phân lớp Copepoda ­Edward, 1840 Bộ Cyclopoida Burmeister, 1834 Họ Lernaeidae Cobbold, 1879 Phân họ Lernaeinae Yamaguti, 1963. Hình dạng ngoài của Lernaea, cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Phần đầu con đực giống hình dạng Cyclops sống tự do, còn con cái sau khi giao phối sống ký sinh hình dạng thay đổi rất lớn. Cơ thể kéo dài, các đốt hợp lại thành ống hơi vặn mình, phần đầu kéo dài thành sừng giống mỏ neo đâm thủng bám chắc vào tổ chức ký chủ nên còn có tên là trùng mỏ neo. Hình dạng và số lượng của sừng lưng | Bệnh trùng mó neo cá nước ngọt Lernaeosis 1. Tác nhân gây bệnh Phân lớp Copepoda 1840 Bộ Cyclopoida Burmeister 1834 Họ Lernaeidae Cobbold 1879 Phân họ Lernaeinae Yamaguti 1963 Hình 351 Câu tạo của Lcrnaea A. Plidn đáu 1. Lá đẩu. 2. Mòi trên. 3. Anten 1. 4. Anten 2 5. Ring hàm lốn 6. Chan ham. 7. Rang hám Í1Ị1Ỏ 8. Mói diĩới B. Hình fildi co file Lemũea cái 1. Sừng bụng. 2. Lá đâu. 3. Sìmg lưng 4-8. Dõi chân bơi thú 1-5 9. Đốt sinh sản 10. Lò đè trứng. 11. Nạng đuôi. 12. ĩúi trứng Giống Lernaea Linne 1746 Hình 351 Hình dạng ngoài của Lernaea cơ thể gồm 3 phần đầu ngụb bụng. Phần đầu con đục giống hình dạng Cyclops sống tụ do còn con cái sau khi giao phối sống ký sinh hình dạng thay đổi rất lớn. Cơ thể kéo dài các đốt hợp lại thành ống hơi vặn mình phần đầu kéo dài thành sừng giống mỏ neo đâm thủng bám chắc vào tổ chức ký chủ nên còn có tên là trùng mỏ neo. Hình dạng và số luợng của sừng lung sừng bụng có sụ sai khác giữa các loài. Có loài sừng lung và sừng bụng dài giao nhau như chữ X có loài sừng lung hay sừng bụng phân nhánh có loài thiếu sừng bụng. Dụa vào sụ sai khác của sừng để phân loại chúng đến loài. Phần đầu do đốt đầu và đốt ngục thứ 1 hợp lại thành chính giữa có lá đầu hình nửa vòng tròn bên trên có mắt do 3 mắt nhỏ tạo thành. Miệng có môi trên môi dưới răng hàm lớn răng hàm nhỏ và che hàm. Đôi anten thứ 1 và 2 đều ngắn nhỏ. Đôi anten thứ 1 có 4 đốt trên có các lông cứng đôi thứ2 có 3 đốt trên có các lông cứng. Anten của Lernaea không tạo thành cơ quan bám như Ergasilus. Răng hàm lớn là 1 đôi gai nhọn dài trơn tru hướng về bên trong và ra sau thành hình chữ S . Đoạn đầu nhọn đến trung tâm miệng. Phần chân của răng hàm nhỏ to đoạn đầu hình thành một gai lớn dạng hình lưỡi cong lại thành nửa vòng tròn 2 đôi gai lớn này ở giữa gặp nhau. Chân hàm và răng hàm nhỏ cách nhau tương đối xa có 2 đốt gốc thô dài có mấu trên có gai nhỏ đốt thứ2 ngắn thô trên đầu mọc 5 ngón. Phần ngục Giống Lernaea phần ngục và phần đàu không rõ ranh giới. Ngục có 6 đốt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    29    5    27-03-2023
391    24    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.