Vấn đề pháp lý về mặt tài sản và thứ tự ưu tiên trả nợ sau quyết định phá sản

Hậu quả pháp lý khi tòa án có các quyết định sau: Mở thủ tục phá sản: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 28 luật phá sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tòa án phải quyết định mở thủ tục phá sản khi có săn cứ chứng minh rằng doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Hậu quả của quyết định này là: Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên phải. | Tuyên bố phá sản: Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời với việc ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản. Tuyên bố phá sản là thủ tục khi có các trường hợp: Theo trình tự bình thường, theo thủ tục đặc biệt khi hết hạn nộp tạm ứng án phí mà chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền tạm ứng phí phá sản; sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu liên quan gửi đến, tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để thanh toán phí phá sản. Việc quy định này là một điểm tiến bộ của luật phá sản năm 2004, khi rút gọn những thủ tục mang tính hình thức. Hậu quả của thủ tục tuyên bố phá sản là quyết định chấm dứt sự tồn tại về mặt pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã này. Tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng kí kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã khỏi sổ đăng kí kinh doanh. Quyết định tuyên bố phá sản là căn cứ chấm dứt mọi quan hệ thanh toán nợ đã được thanh toán hay chưa? doanh nghiệp, hợp tác xã được giải phóng khỏi nghĩa vụ trả nợ. Đối với doanh nghiệp là công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì không miễn trừ nghĩa vụ tài sản đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên hợp danh, trừ có các thỏa thuận khác. Đối với những người tại doanh nghiệp hợp tác xã có thể sẽ phải chịu những chế tài như cấm đảm nhận chức danh quản lý tương tự như các doanh nghiệp khác theo quy định của điều 94 luật phá sản.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    19    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.