Chương 1: Tiếp cận ứng dụng các khoa học về hành vi

Học xong chương này các bạn sẽ: Nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay, HVTC-Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi tổ chức, Các kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo, Các kỹ năng làm việc với con người, Các phương pháp nghiên cứu HVTC. | HÀNH VI TỔ CHỨC NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1 TIẾP CẬN ỨNG DỤNG KHOA HỌC HÀNH VI HÀNH VI CÁ NHÂN HÀNH VI NHÓM Chương 2 Chương 3 Chương 4 HỆ THỐNG PHÂN CẤP CÁC NHU CẦU Chương 5 TIỀM HIỂU PHONG CÁCH-CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG Chương 6 XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HỢP LÝ Chương 4 Chương 7 HỌC XONG CHƯƠNG NÀY CÁC BẠN SẼ: 2 3 4 5 HVTC-Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi tổ chức Các kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo Các phương pháp nghiên cứu HVTC Các kỹ năng làm việc với con người 1 Nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay 1. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI QUẢN LÝ 2 Kỷ nguyên thông tin NHỮNG THÁCH THỨC 3 Chú trọng hơn tới chất lượng của hàng hóa và dịch vụ. 1 Quá trình quốc tế hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ 4 Sự khác biệt (đa dạng) ngày càng tăng trong lực lượng lao động 5 Quản lý trong môi trường luôn thay đổi 6 Sự trung thành của nhân viên với tổ chức giảm sút 7 Cải thiện hành vi đạo đức NHỮNG XU | HÀNH VI TỔ CHỨC NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1 TIẾP CẬN ỨNG DỤNG KHOA HỌC HÀNH VI HÀNH VI CÁ NHÂN HÀNH VI NHÓM Chương 2 Chương 3 Chương 4 HỆ THỐNG PHÂN CẤP CÁC NHU CẦU Chương 5 TIỀM HIỂU PHONG CÁCH-CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG Chương 6 XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HỢP LÝ Chương 4 Chương 7 HỌC XONG CHƯƠNG NÀY CÁC BẠN SẼ: 2 3 4 5 HVTC-Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi tổ chức Các kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo Các phương pháp nghiên cứu HVTC Các kỹ năng làm việc với con người 1 Nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay 1. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI QUẢN LÝ 2 Kỷ nguyên thông tin NHỮNG THÁCH THỨC 3 Chú trọng hơn tới chất lượng của hàng hóa và dịch vụ. 1 Quá trình quốc tế hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ 4 Sự khác biệt (đa dạng) ngày càng tăng trong lực lượng lao động 5 Quản lý trong môi trường luôn thay đổi 6 Sự trung thành của nhân viên với tổ chức giảm sút 7 Cải thiện hành vi đạo đức NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN Xu hướng phổ biến Giảm quy mô công ty Thu hút sự tham gia của người lao động Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) Thay đổi căn bản về chất Phi tập trung hóa nơi làm việc Lực lượng lao động tạm thời NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) Giảm quy mô công ty: Nếu như trước đây “càng lớn thì càng có hiệu quả” thì ngày nay một triết lý mà các công ty theo đuổi là “nhỏ là đẹp”. 1 Giảm quy mô là theo đuổi những hoạt động với hiệu suất cao hơn 2 Giảm quy mô đồng nghĩa với giảm số lượng NV được sử dụng trong một công ty. 3 Giảm quy mô sẽ làm tăng lên các vấn đề khác ngoài việc tiết kiệm chi phí. . NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) TQM 1 4 2 3 5 Tập trung mạnh mẽ vào khách hàng Quan tâm đến việc tiếp tục cải tiến Nâng cao chất lượng của mọi thứ mà tổ chức làm Đo lường chính xác Trao quyền cho nhân viên Thay đổi căn bản về chất Tập trung vào khách hàng Một cơ cấu tổ chức tập trung vào sự “thân thiện” Một tư duy logic nghiên cứu các công việc của công ty từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    14    1    21-03-2023
125    16    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.