Hành vi cá nhân

Ý nghĩa: Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng các nào? | HÀNH VI CÁ NHÂN Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng các nào? Ý NGHĨA NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN 1. Đặc tính tiểu sử 2. Tính cách 3. Năng lực 4. Học tập Cơ sở của hành vi cá nhân TÁC ĐỘNG Năng suất lao động Sự vắng mặt Sự thuyên chuyển Sự thỏa mãn của NLĐ ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÍNH CÁCH ảnh hưởng đến HỌC TẬP NĂNG LỰC 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Tuổi Tuổi tác càng cao, con người càng không muốn thuyên chuyển công tác (?) Hệ số vắng mặt không tránh được của người nhỏ tuổi ít hơn ở những người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên họ lại có hệ số vắng mặt không tránh được cao hơn (?) Tuổi tác không phản ảnh được năng suất lao động của nhân viên. Giới tính: Không có sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ ảnh hưởng đến kết quả công việc. Không có bằng chứng nào cho thấy giới tính ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công | HÀNH VI CÁ NHÂN Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng các nào? Ý NGHĨA NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN 1. Đặc tính tiểu sử 2. Tính cách 3. Năng lực 4. Học tập Cơ sở của hành vi cá nhân TÁC ĐỘNG Năng suất lao động Sự vắng mặt Sự thuyên chuyển Sự thỏa mãn của NLĐ ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÍNH CÁCH ảnh hưởng đến HỌC TẬP NĂNG LỰC 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Tuổi Tuổi tác càng cao, con người càng không muốn thuyên chuyển công tác (?) Hệ số vắng mặt không tránh được của người nhỏ tuổi ít hơn ở những người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên họ lại có hệ số vắng mặt không tránh được cao hơn (?) Tuổi tác không phản ảnh được năng suất lao động của nhân viên. Giới tính: Không có sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ ảnh hưởng đến kết quả công việc. Không có bằng chứng nào cho thấy giới tính ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc. Không có kết luận rõ ràng về tỷ lệ thuyên chuyển công tác giữa nam và nữ. Tỷ lệ vắng mặt giữa nam và nữ có khác nhau không? 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ (TT) Khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến Chia sẻ quyền lực và thông tin Nâng cao ý thức tự giác của mọi người Làm cho mọi người trở nên năng động hơn Kiểu lãnh đạo với những đặc điểm nữ tính 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ (TT) Tình trạng hôn nhân Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người có gia đình có hệ số vắng mặt , hệ số thuyên chuyển và sự thỏa mãn với công việc so với các đồng nghiệp chưa lập gia đình. Tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến năng suất lao động ? 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ (TT) 1. ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ (TT) Thâm niên công tác trong một tổ chức: Không có cơ sở tin rằng người có thâm niên là có năng suất cao hơn người ít thâm niên. Thâm niên có mối quan hệ nghịch biến với hệ số vắng mặt và thuyên chuyển công tác. Thâm niên góp phần làm tăng thêm sự hài lòng về công việc. Số người phải nuôi dưỡng: Tương quan đồng biến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.