Chữ thư pháp bóng nổi trong photoshop

Đăng bởi todao trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 7, 2010 Một bài hướng dẫn về hiệu ứng chữ khá bắt mắt sử dụng hiệu ứng nổi 3D, font chữ Calligraphy và Layer Styles trong Photoshop Hiệu ứng này rất đơn giản, hãy xem làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra các mẫu pattern và hiệu ứng ánh sáng (light effects) với chế độ hòa trộn (Blend Modes) trong Photoshop nhé. | Chữ thư pháp bóng noi trong photoshop Đăng bởi todao trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 7 2010 Một bài hướng dẫn về hiệu ứng chữ khá bắt mắt sử dụng hiệu ứng nổi 3D font chữ Calligraphy và Layer Styles trong Photoshop Hiệu ứng này rất đơn giản hãy xem làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra các mẫu pattern và hiệu ứng ánh sáng light effects với chế độ hòa trộn Blend Modes trong Photoshop nhé. Bạn có thể xem bản tiếng anh và tải về file psd tại bài viết gốc trên trang abduzeedo. Người dịch Tố Đào Bước 1 Mở Photoshop tạo một tài liệu mới với kích thước 1920x1200 pixels. Kế tiếp tô màu nền background với màu có mã là 1f1e1e Bước 2 Với layer nền background đang được chọn ta vào menu Layer Layer Style Gradient Overlay và để các thông số lần lượt như sau Blend Mode Multiply Opacity 60 mục Gradient Sắc xám 707070 và trắng Style Radial tích chọn mục Align with Layer Angle 90o Scale 100 .Với mục Style ta chọn nó ở chế độ Radial đảm bảo được rằng màu trắng sẽ nằm ở chính giữa để khi ta sử dụng chế độ Multiply các cạnh ở rìa của hình ảnh sẽ tối hơn. Dụng ý thực thi lệnh gradient này thông qua Layer styles là bởi vi tôi muốn áp lên một bộ lọc cho layer ngay sau đó và kế tiếp nữa tôi sẽ có thể tùy biến các màu sắc khác nhau lên layer. Layer Style ì f Cancel New Style. iv Preview Bước 3 Vào menu Filter Filter Noise Add Noise. Thông số Gaussian 2 và tích chọn Monochromatic. Bước này nhằm giúp cho gradient ta tô thêm sắc tinh tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    24    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.