Thủ tục thành lập công ty TNHH

Theo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký này được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông. | Thủ tục thành lập công ty TNHH Thứ ba, 09 Tháng một 2001, 16:01 GMT+7 Tags: Luật Doanh, TP HCM, Phú Thành, Bạn Đặng Tùng, thủ tục thành lập công ty, thành lập một công ty, cơ quan đăng ký, theo quy định, Quận Tân Bình, kinh doanh, doanh nghiệp, điều kiện, hồ sơ, nghề Bạn Đặng Tùng ở 78kc/1 Phú Thành, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM hỏi: “Tôi muốn thành lập một công ty TNHH nhỏ. Đề nghị vnExpress tư vấn cho tôi về điều kiện và thủ tục thành lập”. Trả lời: Điều kiện thành lập công ty TNHH 1. Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm. 2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp. 3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp. 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 5. Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký kinh doanh Theo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký này được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do. Hồ sơ đăng ký kinh doanh 1. Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu thống nhất). 2. Điều lệ công ty (theo mẫu thống nhất). 3. Danh sách thành viên. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể: - Đối với ngành, nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp. - Đối với ngành, nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    18    1    24-03-2023
5    8    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.