Các hóa chất đốt cháy trong nhiên liệu sinh học phức tạp hơn dầu mỏ

Các hóa chất đốt cháy trong nhiên liệu sinh học phức tạp hơn dầu mỏ Hiểu biết về những nguyên tố cơ bản trong việc đốt cháy nhiên liệu sinh học là một bước quan trọng nhằm lựa chọn sáng suốt nhiên liệu thay thế thế hệ mới. Và đó chính xác là những gì các nhà nghiên cứu tại Phòng nghiên cứu Quốc gia Sandia và Lawrence, Hoa Kỳ đang tiến hành nghiên cứu. | Các hóa chất đốt cháy trong nhiên liệu sinh học phức tạp hơn dầu mỏ Hiểu biết về những nguyên tố cơ bản trong việc đốt cháy nhiên liệu sinh học là một bước quan trọng nhằm lựa chọn sáng suốt nhiên liệu thay thế thế hệ mới. Và đó chính xác là những gì các nhà nghiên cứu tại Phòng nghiên cứu Quốc gia Sandia và Lawrence Hoa Kỳ đang À Ấ 1 1 1 V r. tiên hành nghiên cứu. Báo cáo của 2 đồng tác giả Sandia s Nils Hansen thuộc phòng thí nghiệm Sandia và Charles Westbrook thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore đưa ra kêt quả nghiên cứu về các nguyên tố chủ yêu trong việc đốt cháy nhiên liệu sinh học đã được đăng trên Tạp chiAngewandte Chemie ngày 10 5 2010. Báo cáo Các hóa chất đốt cháy trong nhiên liệu sinh học từ etanol đên diesel sinh học đưa ra kêt quả nghiên cứu quá trình đốt cháy các 1 1 A J 1 ri Ả 1 A i 1 hợp chât hoá học tạo thành nhiên . Ã -Ẳ A liệu sinh học điên hình bao gôm rượu côn ete và este. Các nhiên liệu sinh học như etanol butanol sinh học hay diesel sinh học đang được quan tâm nghiên cứu nhiều đe chuyến thành những nguyên liệu thay thế cho nhiên liệu trong vận tải là dầu mỏ. Tuy nhiên theo Hansen và Westbrook có rất ít nghiên cứu được tiến hành về các chuỗi phản ứng hoá học đốt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.