Di truyền học sau Mendel (TT)

Từ sinh vật nhân bản đến sinh vật tổng hợp Khi đã nắm được "cẩm nang di truyền", tức bộ gen là gốc của một sinh vật, người ta có thể nhân bản sinh vật đó. Nguyên tắc chung là cấy nhân (nơi chứa toàn bộ các gen) của một tế bào bình thường của cơ thể vào tế bào trứng chưa được thụ tinh bị tách nhân, sau đó đưa trứng này vào tử cung của chính mẹ đẻ hoặc "mẹ nuôi" nào khác để "phôi" phát triển ở đó cho đến khi đủ thời gian để ra đời | Di truyền học sau Mendel TT Từ sinh vật nhân bản đến sinh vật tổng hợp Khi đã nắm được cẩm nang di truyền tức bộ gen là gốc của một sinh vật người ta có thể nhân bản sinh vật đó. Nguyên tắc chung là cấy nhân nơi chứa toàn bộ các gen của một tế bào bình thường của cơ thể vào tế bào trứng chưa được thụ tinh bị tách nhân sau đó đưa trứng này vào tử cung của chính mẹ đẻ hoặc mẹ nuôi nào khác để phôi phát triển ở đó cho đến khi đủ thời gian để ra đời. Thành tựu nhân bản điển hình là sự ra đời của con cừu Dolly. Dù nhân bản sinh vật bậc cao khơi ra các vấn đề an toàn và đạo đức nhưng đây chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Hiện nay các nhà sinh học còn muốn tống hợp cả bộ gen biến đối mã di truyền và nghĩ ra các dạng sống mới. Thiết kế lại sự sống là cách đặt tên của Steven Benner - một nhà hóa học ở Trường Đại học Florida Gainesville trong hội nghị của ông năm 1988 ở Interlaken Thụy Sĩ. Vì tên này gây xôn xao nên Benner phải đoi là Thiết kế lại các phân tử của sự sống. Hội nghị của Benner đã giúp xác định một nhánh của một lĩnh vực đang nảy sinh là sinh học tong hợp. Năm 2002 nhà virut học Eckard Wimmer ở Trường Đại học New York cho biết tập thể của ông đã tạo ra được loại virut bại liệt sống từ con số không nhờ sử dụng các đoạn ADN đặt hàng và bản đồ một bộ gen virut có sẵn trên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.