Khái quát về sinh học (tt)

Jem Hieton ( 1726-1792 ), thầy thuốc người Scotland, rất say mê địa môn chất học, năm 1785 đã xuất bản cuốn sách Lý thuyết về trái đất, ông đã chứng minh tác dụng của nước, gió và khí hậu làm thay đổi bề mặt của Trái đất chậm chạp như thế nào? Ông thừa nhận quá trình ấy diễn ra với tốc độ không đổi( đồng điệu) và đối với những thay đổi khổng lồ như quá trình hình thành sông núi cần có thời gian rất lâu dài, vì thế tuổi của hành tinh chúng ta phải. | KHÁI Q UÁ T VẼ SINH Học TT CHƯƠNG IV PHÂN LOẠI CÁC DẠNG SINH VẬT IV. những tiền đề địa CHẤT Jem Hieton 1726-1792 thầy thuốc người Scotland rất say mê địa môn chất học năm 1785 đã xuất bản cuốn sách Lý thuyết về trái đất ông đã chứng minh tác dụng của nước gió và khí hậu làm thay đoi bề mặt của Trái đất chậm chạp như thế nào Ông thừa nhận quá trình ấy diễn ra với tốc độ không đổi đồng điệu và đối với những thay đoi khổng lồ như quá trình hình thành sông núi cần có thời gian rất lâu dài vì thế tuổi của hành tinh chúng ta phải tính bằng nhiều triệu năm. Lúc đầu quan niệm của Hieton là quan niệm đối kháng với những người cùng thời. Nhưng phải thừa nhận rằng quan niệm ấy đã giải thích được di tích của các sinh vật hóa thạch mà các nhà sinh học đặc biệt quan tâm. Nếu chấp nhận giả thiết của Hieton là đúng thì những hóa thạch đó đã nằm trong các lớp đất từ lâu lắm rồi trong thời gian đó các chất khoáng ở chung quanh đã thay thế những chất có trong vật hóa thạch. Nhà đo đạc người Anh-kỹ sư William Smith 1769-1839 đã đưa ra những quan niệm mới có liên quan đến việc phát hiện các sinh vật hóa thạch. Khi kiếm tra các công trình xây dựng kênh đào ở khắp mọi nơi lúc bấy giờ và khi quan sát những công việc có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
212    181    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.