Khái quát về sinh học (tt)

Trong suốt thời gian dài, quá trình truyền lại những yếu tố di truyền cho đời con cháu vẫn là vấn đề hoàn toàn khó hiểu. Vào cuối thế kỷ XVII sự phát hiện ra tinh trùng đã gây nên một cuộc tranh luận lớn. Một số người khẳng định rằng cái phôi sau này đã hoàn toàn nằm trong tế bào trứng và sự thụ tinh chỉ là bước nhảy vọt của quá trình phát triển. | Khái quát về sinh học CHƯƠNG VII NGUỒN GỐC CỦA DI TRUYỀN HỌC I . ĐIỂM YẾU TRONG HỌC THUYẾT DARWIN Trong suốt thời gian dài quá trình truyền lại những yếu tố di truyền cho đời con cháu vẫn là vấn đề hoàn toàn khó hiếu. Vào cuối thế kỷ XVII sự phát hiện ra tinh trùng đã gây nên một cuộc tranh luận lớn. Một số người khẳng định rằng cái phôi sau này đã hoàn toàn nằm trong tế bào trứng và sự thụ tinh chỉ là bước nhảy vọt của quá trình phát triến. Một số người khác cho rằng cái phôi sau này được chứa đựng trong tinh trùng còn tế bào trứng chỉ đảm bảo việc nuôi cái phôi phát triến. Nói thế nào đi nữa họ đều nhất trí với nhau ở điếm chỉ có một trong hai cá thế cha hoặc mẹ là mang những yếu tố di truyền. Mãi đến giữa thế kỷ XVIII do kết quả của việc quan sát những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc hôn nhân tạp giao ở người và việc nghiên cứu hình dạng bên ngoài của con la bất thụ người ta khẳng định rằng những tính trạng được di truyền xuất phát từ cả cha lẫn mẹ. pie Lui Moro Mopectuy 1698 -- 1759 nêu ra một thuyết lá các tính trạng di truyền cho đời con cháu được hình thành và được quy định bởi các phần tử giống của cả cha và mẹ. Ngay ở thế kỷ XIX người ta vẫn chưa có khái niệm đúng đắn về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    17    2    02-04-2023
118    46    5    02-04-2023
116    6    1    02-04-2023
118    25    1    02-04-2023
183    23    1    02-04-2023
133    22    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.