Khái quát về sinh học (tt)

Thế giới đang cần ngày càng nhiều hơn năng lượng Dân số thế giới sẽ tăng từ con số hiện tại, khoảng 6,3 tỉ người lên tới 9 tỉ người vào năm 2050. Mức độ phồn thịnh trung bình toàn cầu sẽ ngày càng cao hơn. Càng nhiều người và mức sống càng cao hơn có nghĩa là sẽ không tránh khỏi sử dụng năng lượng nhiều hơn. Các nước đang phát triển hiện đang cần nhiều năng lượng hơn bao giờ hết để đáp ứng yêu cầu tăng cao mức sống. . | KHÁI QUÁT VÊ SINH Học TT III. VAN ĐE PHÁT TRIEN NĂNG LƯỢNG 1. Thế giới đang cần ngày càng nhiều hơn năng lượng Dân số thế giới sẽ tăng từ con số hiện tại khoảng 6 3 tỉ người lên tới 9 tỉ người vào năm 2050. Mức độ phồn thịnh trung bình toàn cầu sẽ ngày càng cao hơn. Càng nhiều người và mức sống càng cao hơn có nghĩa là sẽ không tránh khỏi sử dụng năng lượng nhiều hơn. Các nước đang phát triển hiện đang cần nhiều năng lượng hơn bao giờ hết để đáp ứng yêu cầu tăng cao mức sống. Theo một số kịch bản thì vào năm 2050 mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ tăng gấp đôi nhưng điều này có thể còn cao hơn thế. Hiện tại tính trên toàn cầu mức năng lượng đang sử dụng hàng ngày tương đương với khoảng 200 triệu thùng dầu mỏ khoảng 10 tỷ tấn năm . Trong số này có khoảng 80 năng lượng có nguồn gốc là năng lượng hóa thạch dầu mỏ khí đốt than đá . Năng lượng hạt nhân thủy điện năng lượng sinh học chiếm gần 20 còn lại. Trong đó thực tế năng lượng tái tạo thủy điện gió và sinh học truyền thống như gỗ chất thải nông nghiệp chỉ chiếm 10 . Tỷ lệ tăng sử dụng năng lượng trung bình hàng năm trên thế giới hiện nay là khoảng 1 5 - 2 0 . Điều này có nghĩa là khối lượng dầu mỏ khai thác phải tăng lên thêm hàng ngày là 1 5 triệu thùng. Ngành dầu mỏ toàn cầu sẽ phải hoạt động hết công suất đồng thời phải luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư thêm và việc mở mỏ mới đe bù đắp lại các thất thoát tự nhiên ở các khai trường tổng mức thất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.