Khái quát về sinh học (tt)

Trong khóa phân loại của Linnaeus, những nhóm rất lớn dần dần được phân chia thành những nhóm ngày một nhỏ hơn, tạo nên hình tượng tương tự một cây phân thành nhiều cành nhánh, sau này mang tên là cây sống. Khi nghiên cứu kỹ sơ đồ ấy, người ta không khỏi có suy nghĩ: Tổ chức này có phải là điều ngẫu nhiên không? Phải chăng trên thực tế hai loài gần nhau lại có thể bắt nguồn từ một tổ tiên chung, còn hai tổ tiên n nhau lại có thể bắt nguồn từ một tổ. | KHÁI Q UÁ T VẼ SINH Học TT CHƯƠNG IV PHÂN LOẠI CÁC DẠNG SINH VẬT III TRÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG DẪN TỚI HỌC THUYẾT TIẾN HÓA Trong khóa phân loại của Linnaeus những nhóm rất lớn dần dần được phân chia thành những nhóm ngày một nhỏ hơn tạo nên hình tượng tương tự một cây phân thành nhiều cành nhánh sau này mang tên là cây sống. Khi nghiên cứu kỹ sơ đồ ấy người ta không khỏi có suy nghĩ To chức này có phải là điều ngẫu nhiên không Phải chăng trên thực tế hai loài gần nhau lại có thể bắt nguồn từ một to tiên chung còn hai tổ tiên n nhau lại có thể bắt nguồn từ một tổ tiên còn cổ hơn và nguyên thủy hơn hay không Nói tóm lại bức tranh do Linnaeus dựng nên qua nhiều thế kỷ xuất hiện và phát triển có giống cái cây đang mọc hay không Giả định này đã là cái ngòi để nổ ra cuộc tranh cãi nổi tiếng nhất trong lịch sử sinh học. Sau khi nêu quan điểm về khả năng biến dị loài dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh nhà tự nhiên học Pháp Lui Lecie Buffon 1707- 1788 đã viết 44 tập bách khoa toàn thư Lịch sử tự nhiên đề cập đến nhiều lãnh vực phố cập đối với thời bấy giờ như tác phẩm của Pliny xưa kia nhưng chính xác hơn nhiều. Trong đó ông đã dẫn ra một số sinh vật có những bộ phận vô dụng cơ quan tiêu giảm . Ví dụ Hai ngón chân tiêu giảm của lợn nằm cạnh những móng hoạt động bình thường. Phải chăng ngày xưa những ngón chân đó có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.