Tài liệu: Di truyền học sau Mendel

Năm 1865, kể từ khi Gregor Mendel công bố các phát hiện của ông về tính di truyền, đến nay đã là 140 năm. Qua các thí nghiệm đã thực hiện trên hàng nghìn cây đậu Hà Lan, Mendel nhận thấy các "nhân tố", tức các đặc điểm di truyền, được truyền từ đời này sang đời khác theo một cách đặc thù. Tiếc rằng phát hiện này của ông đăng trên một tạp chí địa phương, dù có mặt ở các thư viện lớn của châu Âu thời ấy, lại không được ai để ý tới. . | Di truyền học sau Mendel Năm 1865 kể từ khi Gregor Mendel công bố các phát hiện của ông về tính di truyền đến nay đã là 140 năm. Qua các thí nghiệm đã thực hiện trên hàng nghìn cây đậu Hà Lan Mendel nhận thấy các nhân tố tức các đặc điểm di truyền được truyền từ đời này sang đời khác theo một cách đặc thù. Tiếc rằng phát hiện này của ông đăng trên một tạp chí địa phương dù có mặt ở các thư viện lớn của châu Âu thời ấy lại không được ai để ý tới. Những bước tiến chính của di truyền học sau Mendel Vào khoảng năm 1880 kính hiến vi đã giúp người ta nhận thấy khi tế bào phân chia thì trong nhân của nó xuất hiện những cấu trúc hình sợi tức nhiễm sắc thế sánh đôi với nhau. Thoạt tiên từng nhiễm sắc thế của mỗi cặp tự nhân đôi lên. Như vậy sẽ có hai cặp và mỗi cặp đi vào từng tế bào con đang hình thành. Tại một số kỳ phân chia sự nhân đôi nhiễm sắc thế diễn ra bình thường nhưng ở một số kỳ khác sự nhân đôi này không xảy ra và các cặp nhiễm sắc thể tự tách ra từng thành viên của mỗi cặp đi vào từng tế bào con. Như vậy có một cái gì đó được chuyến từ một tế bào này sang một tế bào khác theo một cơ chế cực kỳ chính xác. Cái gì đó chỉ có thế là những mệnh lệnh di truyền chi phối hoạt động của tế bào. Năm 1900 các định luật của Mendel và báo cáo của ông được các nhà sinh học các nước Hà Lan Đức Áo hầu như phát hiện lại đồng thời. Người ta thấy rằng nhiễm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    15    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.