Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Các nước thuộc khối EU Liên hiệp châu Âu (EU) đặt mục tiêu tăng tỷ lệ biofuel lên 6% vào năm 2015. Nhằm mục tiêu nói trên, vừa qua EU trợ cấp 45 euro cho nông dân đối với mỗi ha trồng các loại cây nhiên liệu. Dưới đây là tình hình phát triển biofuel tại một số nước thuộc EU. . Pháp: Pháp là nước có lịch sử sử dụng biofuel lâu đời. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 1. Phát triển biofuel ở các nước trên thế giới . Các nước thuộc khối EU Liên hiệp châu Âu EU đặt mục tiêu tăng tỷ lệ biofuel lên 6 vào năm 2015. Nhằm mục tiêu nói trên vừa qua EU trợ cấp 45 euro cho nông dân đối với mỗi ha trồng các loại cây nhiên liệu. Dưới đây là tình hình phát trien biofuel tại một số nước thuộc EU. . Pháp Pháp là nước có lịch sử sử dụng biofuel lâu đời. Kể từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Pháp đã trồng các loại cây làm nguyên liệu sinh khối sản xuất biofuel. Với tiềm năng nguyên liệu sinh khối Pháp hiện nay đang là một trong những nước sản xuất biofuel hàng đầu ở châu Âu cả bioetanol và biodiezel. Kể từ năm 2001 sản lượng biofuel ở Pháp đã đạt mức tấn trong đó biodiezel chiếm tấn còn lại tấn là bioetanol. Ngoài hai sản phẩm trên Pháp còn sản xuất ETBE từ etanol năm 2000 sản lượng ETBE là tấn. Công ty sản xuất biofuel lớn nhất ở Pháp là Diester Industries. Biodiezel của Pháp chủ yếu đi từ nguyên liệu dầu hạt cải và dầu đậu tương. Hai loại này dùng để pha trộn với diezel thông thường. Đối với xe tải lớn nhiên liệu thường được pha trộn tỉ lệ 30 biodiezel còn bình thường tỉ lệ pha trộn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.