Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Tình hình phát triển năng lượng sinh học ở khu vực này trước đây là để giải quyết yêu cầu tiêu thụ ngũ cốc dư thừa, còn ngày nay là để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường. Nói chung, việc sản xuất và tiêu thụ biofuel ở Canađa luôn được hưởng chế độ ưu đãi của chính phủ. Hiện Canađa có khoảng trạm cung cấp biofuel ở 6 tỉnh, thành phố. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL 1. Phát trien biofuel ở các nước trên thế giới . Châu Mỹ . Bắc Mỹ Tình hình phát triển năng lượng sinh học ở khu vực này trước đây là để giải quyết yêu cầu tiêu thụ ngũ cốc dư thừa còn ngày nay là để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường. Nói chung việc sản xuất và tiêu thụ biofuel ở Canađa luôn được hưởng chế độ ưu đãi của chính phủ. Hiện Canađa có khoảng trạm cung cấp biofuel ở 6 tỉnh thành phố. Thông thường Canađa sử dụng công thức B20 tức tỉ lệ biodiezel pha trộn là 20 . Canađa và Braxin là hai nước sản xuất lượng lớn etanol trên toàn cầu. Công ty công nghệ sinh học ONC của Canađa là nơi đầu tiên sản xuất và sử dụng biodiezel từ dầu cá. Mỹ là quốc gia tích cực trong vấn đề sản xuất và sử dụng biofuel thay thế do yêu cầu môi trường và dư thừa ngũ cốc. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xảy ra áp lực phải phát triển năng lượng thay thế đã gây tác động tích cực đối với việc sản xuất và sử dụng rộng rãi năng lượng sinh học ở Mỹ. Từ năm 1978 Mỹ đã áp dụng chế độ giảm thuế cho các nhà sản xuất bioetanol. Năng lượng sinh học hiện đang được sử dụng rộng rãi khắp 36 bang nước Mỹ. Ngay từ năm 2002 Mỹ đã sử dụng số lượng bioetanol tương đương với năng lượng của 1 13 tỉ gallon .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.