Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Dimetylete Dimetylete (DME) hiện đang được sử dụng chủ yếu làm tác nhân khí phun trong các hộp phun. Nghiên cứu sử dụng DME làm nhiên liệu cho xe cộ mới chỉ được bắt đầu gần đây. Lý do khiến người ta quan tâm tới điều này là vào những năm 1990, có một nhóm các nhà nghiên cứu trong khi tìm phương pháp sản xuất xăng tổng hợp đi từ syngas, thì họ đã ngẫu nhiên phát hiện ra một phương pháp sản xuất DME từ khí này. . | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 4. Sản xuất biofuel . Dimetylete Dimetylete DME hiện đang được sử dụng chủ yếu làm tác nhân khí phun trong các hộp phun. Nghiên cứu sử dụng DME làm nhiên liệu cho xe cộ mới chỉ được bắt đầu gần đây. Lý do khiến người ta quan tâm tới điều này là vào những năm 1990 có một nhóm các nhà nghiên cứu trong khi tìm phương pháp sản xuất xăng tống hợp đi từ syngas thì họ đã ngẫu nhiên phát hiện ra một phương pháp sản xuất DME từ khí này. Trước đó DME mới chỉ được sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm và chưa ai thành công trong việc thử dùng nó làm nhiên liệu cho động cơ diezel. Điều nối trội của DME đe nó có the trở thành nhiên liệu hấp dẫn thay thế diezel là khả năng chất này giảm phát thải NOx khi sử dụng làm nhiên liệu. Hơn nữa chất này có the được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu đa dạng như sinh khối và khí tự nhiên. Cũng như metanol bio-DME được sản xuất thông qua con đường khí hóa sinh khối thu syngas làm nguyên liệu. . Nguyên liệu sinh khối Cứ 3 tấn gỗ hoặc chất liệu có nguồn gốc từ gỗ sẽ sản xuất được 1 tấn DME. Điều này có nghĩa là năng suất chuyển hóa đạt 500 lít DME 1 tấn gỗ. . Công nghệ chuyển hóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.