Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Dầu sinh học Bio-crude HTU - diezel chiết suất tương ứng Từ những năm 1980, cơ sở nghiên cứu của Công ty Shell ở Hà Lan đã thực hiện nghiên cứu công nghệ nâng cao hiệu quả nhiệt hydro (Hydro Thermal Upgrading HTU). Với công nghệ này, sinh khối sẽ được phân hủy trong nước để thu chất lỏng giống như dầu thô, được gọi là bio-crude - dầu thô sinh học. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 4. Sản xuất biofuel . Dầu sinh học Bio-crude HTU - diezel chiết suất tương ứng Từ những năm 1980 cơ sở nghiên cứu của Công ty Shell ở Hà Lan đã thực hiện nghiên cứu công nghệ nâng cao hiệu quả nhiệt hydro Hydro Thermal Upgrading -HTU . Với công nghệ này sinh khối sẽ được phân hủy trong nước đe thu chất lỏng giống như dầu thô được gọi là bio-crude - dầu thô sinh học. Mục tiêu của công nghệ này là thu năng lượng từ sinh khối biến nó thành nhiên liệu chạy xe cộ có nhiệt lượng cao hơn. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế không đáp ứng được nên thực nghiệm phải bỏ dở. Vì nhiên liệu sinh học được quan tâm trở lại vào những năm 1990 nên công nghệ nói trên đã được Công ty Dutch Biofuel sau này do các cựu nhân viên Shell thành lập tiếp tục nghiên cứu phát trien. . Nguyên liệu sinh khối Công nghệ HTU có thê được sử dụng đê chuyên hóa hàng loạt nguyên liệu sinh khối khác nhau. Các nguyên liệu thích hợp khả thi có thê là cả rác thải rắn đô thị và chất thải nông nghiệp. Thiết bị công nghệ này được thiết kế đặc biệt dành cho các sinh khối ướt như bã củ cải bùn nhớt quặng dầu hoặc rác thải hữu cơ. Sinh khối không cần phải sấy khô hỗn hợp nước chứa 10 - 30 chất liệu hữu cơ được coi là thích hợp. . Công nghệ chuyển hóa biocrude Trong công nghệ HTU sinh khối khô hoặc ướt tham gia phản ứng trong môi trường lỏng là nước ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.