Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Dầu nhiệt phân bio-oil (pyrolysis oil) - dầu diezel chiết xuất Loại dầu này được sản xuất thông qua quá trình nhiệt phân nhanh. Khi bị phân hủy nhiệt, sinh khối được chuyển hóa vắng mặt oxy. Với quá trình này, sản phẩm lỏng được tạo ra dưới dạng sản phẩm trung gian với nhiều ứng dụng đa dạng, trong đó có thể làm nguyên liệu sản xuất dầu diezel. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 4. Sản xuất biofuel . Dầu nhiệt phân bio-oil pyrolysis oil - dầu diezel chiết xuất Loại dầu này được sản xuất thông qua quá trình nhiệt phân nhanh. Khi bị phân hủy nhiệt sinh khối được chuyến hóa vắng mặt oxy. Với quá trình này sản phẩm lỏng được tạo ra dưới dạng sản phẩm trung gian với nhiều ứng dụng đa dạng trong đó có thế làm nguyên liệu sản xuất dầu diezel. . Nguyên liệu sinh khối Bất kế loại sinh khối nào cũng có thế sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình phân hủy nhiệt nhưng sinh khối là hỗn hợp xenlulo thích hợp hơn cả. Trước khi được đưa vào lò phân hủy nguyên liệu phải được sấy khô đến độ ẩm dưới 10 trọng lượng và băm nhỏ đến kích cỡ nhỏ hơn 6 mm . . Công nghệ nhiệt phân chế tạo dầu sinh học bio-oil Vì không có mặt oxy nên sinh khối không cháy nhưng ở nhiệt độ cao các phân tử sinh khối bị phân hủy tạo ra các sản phẩm như than dầu bio-oil và khí. Thành phần các sản phẩm phân hủy nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ phân hủy tốc độ đốt nóng thời gian đốt đồng thời cũng phụ thuộc vào thành phần sinh khối ban đầu. Quá trình nhiệt phân nhanh là quá trình sản xuất dầu sinh học tối ưu. Do quá trình phân hủy xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên tạo ra nhiều sản phẩm khí. Nhiên liệu lỏng được thu được sau khi làm lạnh hỗn hợp chất khí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    12    1    28-03-2023
103    22    1    28-03-2023
133    15    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.