Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

. Biodiezel (metyleste của một số loại dầu, mỡ động thực vật) Dầu diezel có nguồn gốc hữu cơ được gọi là biodiezel phân biệt với diezel nguồn gốc dầu mỏ được gọi là petrodiezel. Biodiezel được sản xuất từ dầu thực vật và mỡ động vật. Dầu thực vật ép từ các loại quả hạch và hạt chứa dầu từ lâu đã được sử dụng làm nhiên liệu. Việc sản xuất dầu thực vật làm nhiên liệu chạy xe cộ cũng giống như sản xuất dầu ăn. Hiện nay ở châu Âu . | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 4. Sản xuất biofuel . Biodiezel metyleste của một số loại dầu mỡ động thực vật Dầu diezel có nguồn gốc hữu cơ được gọi là biodiezel phân biệt với diezel nguồn gốc dầu mỏ được gọi là petrodiezel. Biodiezel được sản xuất từ dầu thực vật và mỡ động vật. Dầu thực vật ép từ các loại quả hạch và hạt chứa dầu từ lâu đã được sử dụng làm nhiên liệu. Việc sản xuất dầu thực vật làm nhiên liệu chạy xe cộ cũng giống như sản xuất dầu ăn. Hiện nay ở châu Âu dầu thực vật làm nguyên liệu sản xuất biodiezel chủ yếu có nguồn gốc từ hạt cây cải dầu và biodiezel ở đây được mang tên este metylic hay metyleste hạt cải dầu còn được gọi là RME -rapeseed metylester . . Nguyên liệu sinh khối Dầu thực vật được sử dụng sản xuất biodiezel thường được chiết tách từ các loại hạt một số cây có dầu hoặc mỡ động vật như hạt cải dầu đậu tương cọ hướng dương cải hoa vàng tảo dầu thực vật thải của công nghệ sản xuất dầu ăn mỡ lò mổ Ở châu Âu để sản xuất được 1 tấn RME cần khoảng 2 5 tấn dầu hạt cải dầu với diện tích đất trồng 0 77 ha 1 3 tấn ha . Năng suất dầu m3 ha đất trồng trọt đối với một số loại cây như sau đậu tương 0 40 - 0 50 cải vàng 1 3 cải dầu 1 0 - 1 4 cọ dầu 6 1. Một số loại rêu tảo đặc biệt có năng suất sinh dầu rất cao 100-200 m3 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.