Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Than đá Hàng nghìn năm trước đây nguồn năng lượng được con người sử dụng cho cuộc sống chủ yếu lấy từ củi gỗ, rơm, rạ, cỏ, lá cây, . Than đá được khai thác sớm nhất vào thế kỷ thứ X ở Đức nhưng không được con người ưa chuộng vì khó cháy và lại tỏa nhiều khí độc khi đốt. Đến thế kỷ XV, ngành công nghiệp luyện kim ra đời và ngày càng phát triển, nhất là đến đầu thế kỷ XIX, với sự ra đời của các nhà máy nhiệt điện, thì nhu cầu sử. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt II. NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH -SƠ LƯỢC tìNh hình kHai THÁC VÀ SỬ DỤNG 1. Trên thế giới . Than đá Hàng nghìn năm trước đây nguồn năng lượng được con người sử dụng cho cuộc sống chủ yếu lấy từ củi gỗ rơm rạ cỏ lá cây . Than đá được khai thác sớm nhất vào thế kỷ thứ X ở Đức nhưng không được con người ưa chuộng vì khó cháy và lại tỏa nhiều khí độc khi đốt. Đến thế kỷ XV ngành công nghiệp luyện kim ra đời và ngày càng phát triển nhất là đến đầu thế kỷ XIX với sự ra đời của các nhà máy nhiệt điện thì nhu cầu sử dụng than đá mới chiếm tỷ trọng ngày một lớn. Tuy nhiên cho đến những năm 60 của thế kỷ XX lượng than đá khai thác và sử dụng mới chỉ chiếm dưới 27 tổng năng lượng sử dụng còn khí đốt và dầu mỏ thì vẫn coi như không đáng kể. Từ đầu thế kỷ XX cơ cấu thành phần nhiên liệu sử dụng có sự thay đổi lớn. Tỷ lệ dùng than đá dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Theo số liệu năm 1965 tỷ lệ đó là 40 33 5 và 16 3 tương ứng. Song đối với từng khu vực và từng quốc gia cơ cấu năng lượng sử dụng phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội của mỗi nước. Chẳng hạn Ân Độ vào năm 1965 năng lượng do than đá cung cấp chiếm 40 trong khi đó năng lượng cung cấp từ điện năng trừ nhiệt điện dầu mỏ khí đốt. chỉ là 7 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    168    1    21-03-2023
21    26    1    21-03-2023
148    114    2    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.