Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Từ năm 2000 trở đi, năng lượng chủ yếu được khai thác và sử dụng cho nhu cầu công nghiệp là dầu mỏ và khí đốt. Riêng dầu mỏ, trữ lượng toàn cầu (trừ Liên Xô và các nước XHCN cũ) là 65,3 tỉ tấn, và đến năm 1978 trữ lượng này tăng lên 74,9 tỉ tấn do quá trình thăm dò bổ sung ở một số vùng biển và thềm lục địa. Không kể phần Liên Xô (cũ) thì khoảng 65% dự trữ dầu mỏ tập trung ở các nước thuộc khối Ả Rập. . | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt II. NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH -SƠ LƯỢC tìNh hình kHai THÁC VÀ SỬ DỤNG 1. Trên thế giới . Dâu mỏ Từ năm 2000 trở đi năng lượng chủ yếu được khai thác và sử dụng cho nhu cầu công nghiệp là dầu mỏ và khí đốt. Riêng dầu mỏ trữ lượng toàn cầu trừ Liên Xô và các nước XHCN cũ là 65 3 tỉ tấn và đến năm 1978 trữ lượng này tăng lên 74 9 tỉ tấn do quá trình thăm dò bổ sung ở một số vùng biển và thềm lục địa. Không ke phần Liên Xô cũ thì khoảng 65 dự trữ dầu mỏ tập trung ở các nước thuộc khối Ả Rập. Từ nửa sau thế kỷ XX nhu cầu về dầu mỏ ngày càng tăng và lượng dầu khai thác cũng tăng lên gấp đôi. Lượng dầu khai thác hàng năm vào cuối thế kỷ XX gấp 150 lần lượng khai thác hàng năm vào đầu thế kỷ Bảng 2 . Theo ước tính với nhịp độ khai thác hiện nay thì trữ lượng dầu mỏ sẽ cạn trong vòng 3 0 - 35 năm nữa. Bảng 2 Sản lượng dầu thô khai thác được trên thế giới từ năm 1900 Năm Sản lượng Năm Sản lượng 1900 19 9 1965 1503 5 1920 96 9 1970 2336 2 1930 196 5 1975 2709 1 1945 354 6 1980 3624 0 1950 524 8 1985 3700

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    19    2    02-04-2023
416    28    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.