Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Trong nửa sau thế kỷ XX, khí đốt (khí tự nhiên) là nguồn cung cấp quan trọng sau dầu mỏ. Trữ lượng khí đốt ở độ sâu hiện đang khai thác () là 72,9 ngàn tỉ m3 trong đó có 20% nằm ở đại dương. Nếu tính ở độ sâu 5000 mét thì trữ lượng khí đốt là 86 ngàn tỉ m3. Mức độ khai thác khí đốt cũng khác nhau tùy theo khu vực và từng nước là do nhu cầu thực tiễn của sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt II. NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH -SƠ LƯỢC tìNh hình kHai THÁC VÀ SỬ DỤNG 1. Trên thế giới . Khí tự nhiên Trong nửa sau thế kỷ XX khí đốt khí tự nhiên là nguồn cung cấp quan trọng sau dầu mỏ. Trữ lượng khí đốt ở độ sâu hiện đang khai thác là 72 9 ngàn tỉ m3 trong đó có 20 nằm ở đại dương. Nếu tính ở độ sâu 5000 mét thì trữ lượng khí đốt là 86 ngàn tỉ m3. Mức độ khai thác khí đốt cũng khác nhau tùy theo khu vực và từng nước là do nhu cầu thực tiễn của sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Do nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu tăng cao trong khi nguồn nhiên liệu than đá và dầu mỏ cạn dần đã khiến giá nhiên liệu nói chung nhất là dầu mỏ tăng cao. Giá dầu mỏ tăng đang làm chao đảo nền kinh tế nhiều khu vực và thế giới. Mỹ là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới khoảng 1 tỷ tấn năm và phải nhập khẩu 70 nhu cầu sử dụng ước 20 - 25 triệu thùng ngày. Trung Quốc TQ hiện đang là nước tiêu thụ dầu mỏ đứng thứ 2 sau Mỹ vượt cả Nhật Bản. Theo số liệu của cơ quan Năng lượng Quốc tế năm 2003 tổng khối lượng dầu mỏ tiêu thụ của TQ là 252 3 triệu tấn. Trong năm 2004 con số đó dự kiến sẽ tăng đến 308 triệu tấn. Theo số liệu của Bộ Thương mại TQ nước này đang nhập khẩu dầu mỏ với khối lượng ngày càng tăng và chiếm 1 3 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.