Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

. Giới thiệu chung Metan là hydrocacbon đơn giản nhất, có công thức hóa học là CH4, dạng khí. Ngoài tên gọi metan, người ta còn gọi chúng là khí Marsh; hydrua metyl. 80% lượng phát tán metan toàn cầu là từ nguồn hoạt động sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác của con người sinh ra. Trong suốt 200 năm qua, | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG 5. Sản xuất biofuel dạng khí . Metan - Biogas . Giới thiệu chung Metan là hydrocacbon đơn giản nhất có công thức hóa học là CH4 dạng khí. Ngoài tên gọi metan người ta còn gọi chúng là khí Marsh hydrua metyl. 80 lượng phát tán metan toàn cầu là từ nguồn hoạt động sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác của con người sinh ra. Trong suốt 200 năm qua mật độ của khí này trong bầu khí quyển tăng gấp đôi vượt từ con số 0 8 lên đến 1 7 ppm phần triệu . Metan là thành phần chính của khí tự nhiên là nhiên liệu có vai trò quan trọng. Vì là hydrocacbon có liên kết đồng hóa trị nên metan rất bền rất hạn chế khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại hóa chất khác. Metan không mùi nhưng khi dùng làm nhiên liệu người ta trộn vào nó một lượng nhỏ hợp chất chứa lưu huỳnh có mùi mạnh là etylmercaptan đe dễ phát hiện khi xảy ra sự rò rỉ khí. Metan là chất gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 21 lần so với CO2. Sản phẩm khí từ quá trình phân hủy sinh khối phân gia súc và phân người bùn cống nhờ vi khuẩn lên men kỵ khí trong điều kiện không có oxy không khí và được gọi là biogas. Biogas chứa nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    31-03-2023
48    15    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.