Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Nhiên liệu sinh học (biofuel) là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ sinh khối - có thể là từ các sinh vật sống hoặc sản phẩm phụ từ quá trình chuyển hóa của chúng (ví dụ như phân gia súc). Chúng thuộc loại năng lượng tái tạo (hoàn nguyên) hoàn toàn khác với các loại năng lượng khác như hóa thạch, hạt nhân. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 1. Định nghĩa và phân loại Nhiên liệu sinh học biofuel là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ sinh khối - có thể là từ các sinh vật sống hoặc sản phẩm phụ từ quá trình chuyển hóa của chúng ví dụ như phân gia súc . Chúng thuộc loại năng lượng tái tạo hoàn nguyên hoàn toàn khác với các loại năng lượng khác như hóa thạch hạt nhân. Biofuel có đặc điểm là khi bị đốt cháy sẽ giải phóng ra năng lượng hóa học tiềm ẩn trong nó. Nghiên cứu tìm ra các phương pháp hiệu quả hơn để biến đoi các vật liệu nguồn gốc sinh học thành điện năng thông qua pin nhiên liệu đang là lĩnh vực hết sức khả quan hiện nay. Theo bảng phân loại của Wikipedia biofuel được chia thành ba loại - Dạng rắn sinh khối rắn dễ cháy củi gỗ và than bùn. - Dạng lỏng Các chế phẩm dạng lỏng nhận được trong quá trình chế biến vật liệu nguồn gốc sinh học như Bioalcohol - các loại rượu nguồn gốc sinh học ví dụ bioetanol từ đường mía ngô đang được sử dụng làm nhiên liệu hoặc phụ gia pha xăng tại Braxin Mỹ và một vài nước khác biometanol hiện đang được sản xuất chủ yếu từ khí tự nhiên song có the đi từ sinh khối . Dầu mỡ các loại nguồn gốc sinh học đã được sử dụng làm nhiên liệu chạy động cơ diezel. Ví dụ Dầu thực vật sử dụng trực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    26    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.