Sản xuất dầu sạch từ vi tảo

Một nhóm khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện Trung ương (CRIEPI) hợp tác với Cơ quan Phát triển Năng lượng mới và Kỹ thuật Công nghiệp (NEDO) đã phát triển một phương pháp mới cho phép sản xuất “dầu thô sinh học” từ vi tảo. Phương pháp mới này sử dụng dimethyl ether (DME) trong quá trình chiết xuất dầu, giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp trước đó. | Sản xuất dầu sạch từ vi tảo Một nhóm khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện Trung ương CRIEPI hợp tác với Cơ quan Phát triển Năng lượng mới và Kỹ thuật Công nghiệp NEDO đã phát triển một phương pháp mới cho phép sản xuất dầu thô sinh học từ vi tảo. Phương pháp mới này sử dụng dimethyl ether DME trong quá trình chiết xuất dầu giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp trước đó. Dầu tạo ra có giá trị nhiệt khoảng calo g tương đương 9J g -bằng lượng nhiệt của nhiên liệu xăng và diezel . Trong thành phần tự nhiên của vi tảo có chứa dầu nặng và nhẹ được tổng hợp trong quá trình quang hợp. Xuất phát từ đặc điểm này vi tảo đã được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất dầu thô sinh học . Quá trình chiết xuất dầu rất phức tạp vì tảo sinh trưởng trong môi trường nước do đó nước cũng chiếm một phần đáng kể trong thành phần cấu tạo của tảo. Hiện nay các loại tảo được ép hoặc vắt ráo nước rồi phơi khô trong lò dưới ánh sáng mặt trời và cuối cùng được tán thành bột. Các công đoạn trên không phá hủy được thành tế bào do đó cần phải có dung môi hữu cơ để phá vỡ các bức tường thành sau đó mới có thể chiết xuất được dầu. Quy trình sản xuất phức tạp này đòi hỏi tiêu thụ năng lượng rất lớn. Phương pháp mới của CRIEPI dựa trên việc sử dụng dimethyl ether công thức hóa học là CH3OCH3 có đặc tính dễ liên kết với các phân tử dầu trong môi trường nước. Hợp chất này có thể thẩm thấu qua các thành tế bào vốn được tạo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    2    1    21-03-2023
24    19    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.