Sản xuất nhiên liệu sinh học trực tiếp từ vi khuẩn

Các nhà nghiên cứu từ Viện Phát triển Sinh học thuộc Đại học bang Arizona đã tìm được phương thức sản xuất nhiên liệu sinh học từ các loại chất thải (xenlulôzơ, nước thải sinh hoạt) và từ các vi sinh vật đất (rong biển, nấm men, vi khuẩn). Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chuyển đổi tế bào của vi khuẩn lam thành một dạng nhà máy có “các khâu sản xuất” riêng biệt. | Sản xuất nhiên liệu sinh học trực tiếp từ vi khuân Các nhà nghiên cứu từ Viện Phát J Ẳ r l 1 1 Á1 V T-x 1 1 triên Sinh học thuộc Đại học bang Arizona đã tìm được phương thức 9 Ấ J 1 1 11 J A r sản xuât nhiên liệu sinh học từ các 1 1 Ấ J 9 11 V r J 1 9 loại chât thải xenlulôzơ nước thải sinh hoạt và từ các vi sinh vật đất rong biển nấm men vi khuẩn . Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chuyển đổi tế bào của vi khuẩn lam thành một dạng nhà máy có các khâu sản xuất riêng biệt. Kết quả thu được là một chủng biến đổi gen gốc vi khuẩn lam có khả năng sản xuất trực tiếp axit béo - tiền thân của dầu diezel sinh học - với hiệu suất cao mà không cần phải qua các bước khai thác và tinh chế tốn kém. Chủng vi khuẩn mới này có thể cho năng suất gấp 3 lần so với chủng ban đầu việc còn lại của nhóm nghiên cứu chỉ là dùng muôi vớt váng axit béo do chúng tạo ra. Để đi đến được thành công trước tiên nhóm khoa học đã cấy một gen mã hóa vào enzym thioestérase có khả năng tách axit béo từ các protein vận chuyển. Enzym này có tác dụng ức chế do đó nếu được tích tụ lại sẽ làm ngừng quá trình sản xuất axit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    24-03-2023
19    35    1    24-03-2023
4    20    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.