Tìm hiểu về đá vôi (tt)

Tình hình sản xuất Hiện nay ở nước ta chưa có nhà máy sản xuất sôđa, mới đang hình thành dự án một nhà máy sản xuất sôđa với công suất tấn/năm. Các công ty sản xuất sôđa đứng đầu thế giới là Công ty Solvay (Bỉ), ICI (Anh), FMK và Klaid (Mỹ). 2. Công nghệ sản xuất Sôđa được sản xuất theo một số phương pháp sau: - Sản xuất theo phương pháp Solvay. | Tìm hiểu về đá vôi tt B. Sản xuất sôđa 1. Tình hình sản xuất Hiện nay ở nước ta chưa có nhà máy sản xuất sôđa mới đang hình thành dự án một nhà máy sản xuất sôđa với công suất tấn năm. Các công ty sản xuất sôđa đứng đầu thế giới là Công ty Solvay Bỉ ICI Anh FMK và Klaid Mỹ . 2. Công nghệ sản xuất Sôđa được sản xuất theo một số phương pháp sau - Sản xuất theo phương pháp Solvay. - Sản xuất từ nguyên liệu chứa sôđa thiên nhiên. - Phương pháp cacbonat hóa xút phương pháp này ít sử dụng. Thực tế trên thế giới hiện nay hầu hết các nhà máy sản xuất sôđa đều sử dụng phương pháp amôniac trừ một số nước có mỏ sôđa thiên nhiên như Mỹ Kenia Mehicô. Ở Nhật bản khoảng 90 sản lượng sôđa được sản xuất theo phương pháp amôniac cải tiến. Sản xuất sôđa theo phương pháp Solvay có những ưu điếm sau - Nguyên liệu sản xuất là muối ăn đá vôi đó là những nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm. - Các phản ứng của quá trình được thực hiện ở nhiệt độ không cao dưới 100oC và áp suất gần với áp suất khí quyến. - Quá trình công nghệ ổn định. - Chất lượng sản phẩm cao. - Giá thành tương đối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    12    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.