Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu

SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp - thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). SPSS là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. Cùng tham khảo tài liệu dưới đây để học cách sử dụng SPSS thành thạo nhé, chúc các bạn thành công! | Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU I Giới thiệu về SPSS SPSS viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences là một chương trình máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. SPSS được sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế - xã hội. Thế hệ đầu tiên của SPSS được đưa ra từ năm 1968 và mới nhất là thế hệ 18 được giới thiệu từ tháng 8 năm 2009 có cả phiên bản cho các hệ điều hành Windows Mac và Linux Unix. SPSS được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường nghiên cứu y khoa công ty điều tra chính phủ các nhà nghiên cứu giáo dục và những lĩnh vực khác. Một số phần mềm có chức năng thống kê khác như Microsoft Office Excel STATA SAS Eviews. Các chức năng cơ bản Thống kê mô tả Descriptive statistics tần số Frequencies các loại bảng số liệu tổng hợp Cross tabulation Explore Descriptive Ratio Statistics Thống kê 2 biến số Bivariate statistics trung bình Means T-test ANOVA tương quan bivariate partial distances kiểm định phi tham số Nonparametric tests Dự báo Prediction hồi quy regression phân tích nhân tố Factor analysis cluster analysis two-step K-means hierarchical biệt thức Discriminant . Ưu điểm dễ sử dụng hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh các bảng biểu báo cáo được trình bày đẹp linh hoạt. Tập tin nhập liệu SPSS có đuôi mở rộng .sav tập tin bảng biểu chứa kết quả có đuôi mở rộng .spv. Lưu ý khi cài đặt SPSS đối với bản PASW Statistics 18 crack 1 Run Setup 2 Single user license Bộ môn Toán-Thống kê kinh tế - ĐH Kinh tế-Luật 1 Hufrng dän sfr dung SPSS cho ngufri mfri bät däu 3 Enter no serial number and install 4 In the end uncheck Register with Bö mon Toan-Thöng ke kinh te - DH Kinh te-Luat 2 Huong dan su dung SPSS cho nginri moi bat dau 5 Close License Authorization Wizard 6 Copy content of EQX to install dir Bo mon Toan-Thong ke kinh te - DH Kinh te-Luat

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.