Đề cương ôn tập tốt nghiệp: BÁC SỸ MÁY TÍNH THỰC HÀNH CHUYÊN KHOA PC

Tổng quan về phần cứng máy tính: Các thuật ngữ và từ ngữ viết tắt thông dụng: Mainboard, CPU, RAM, ROM, HDD, Power Supply; Monitor, Mouse, Keyboard; Projector, Printer, Scanner; OS (Operating System): Hệ điều hành; Hardware, software, firmware (BIOS ROM).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    21    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.