ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN BCH CHI ĐOÀN TN3B

Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2009 và Hướng dẫn số 01 /HD- ĐTN ngày 7 tháng 9 năm 2009 về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của Đoàn trường ĐH Công đoàn. | ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN BCH CHI ĐOÀN TN3B ***** Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LỚP TN3B - Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2009 và Hướng dẫn số 01 /HD- ĐTN ngày 7 tháng 9 năm 2009 về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của Đoàn trường ĐH Công đoàn. - Căn cứ vào Biên bản Đại hội Chi đoàn TN3B ngày 15 tháng 10 năm 2009. QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đồng ý báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 và phương hướng nhiệm kỳ 2009-2010, báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 do đồng chí Lê Ngọc Quân trình bày trước Đại hội. Điều 2: Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của BCH Đoàn trường, các ý kiến tham luận để bổ sung vào phương hướng công tác nhiệm kỳ 2009-2010 và chỉ đạo thực hiện. Điều 3: Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí có tên sau vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010: 1. Đ/c Lê Ngọc Quân - Bí thư 2. Đ/c Phùng Gia Phương - Phó Bí thư 3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Uỷ viên Điều 4: : Đại hội đã bầu ra 02 đồng chí có tên sau tham dự Đại hội đại biểu Đoàn trường khoá XIV nhiệm kỳ 2009 – 2012: 1. Đ/c Lê Ngọc Quân - Bí thư 2. Đ/c Phùng Gia Phương - Phó Bí thư Điều 5: Giao cho BCH Chi đoàn TN3B nhiệm kỳ 2009-2010 căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên ra sức thi đua học tập, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác của chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 đã được Đại hội thông qua. CHỦ TOẠ THƯ KÝ Lê Ngọc Quân Nguyễn Thị Hồng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.