An ninh mạng cao cấp Việt Nam-Hungary

Thông tin về tài khoản truy cập sẽ được đại diện công ty AI gửi qua email đến từng học viên. Trong suốt quá trình học khóa bổ trợ, học viên có thể tự thay đổi mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình hoặc gửi email đến địa chỉ tc n . ho t r o@ ai vi et n a m . n e t đ ề nghị được đổi theo mật khẩu mong muốn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
279    21    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.