ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. | ƠN TẬP KINH TẾ HỌC VI MƠ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu 2007 - 2008 21/10/2007 Vũ Thành Tự Anh 1 Bài giảng 1 Giới thiệu tổng quan 21/10/2007 2 1 Kinh tế học là gì? Kinh tế học là mơn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng cĩ tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hĩa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan hiếm - mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vơ hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của mỗi cá nhân, hộ gia đình, cơng ty, quốc gia . Hệ quả: Con người buộc phải lựa chọn về: (i) nhu cầu/ước vọng và (ii) khả năng/nguồn lực Bài tốn tối ưu: Mục tiêu và ràng buộc 21/10/2007 3 Lý thuyết và Mơ hình kinh tế Phân tích vi mơ • Lý thuyết được sử dụng để giải thích một hiện tượng quan sát được trên thực tế, hoặc để dự báo về những sự kiện sẽ xảy ra. • Lý thuyết được xây dựng trên cơ sở các giả định ban đầu, các quy luật kinh tế, và các thao tác logic. • Ví dụ: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng Lý thuyết về cơng ty 21/10/2007 4 2 Con đường đã đi qua Ba khu vực của nền kinh tế - Khu vực sản xuất - Khu vực tiêu dùng - Khu vực nhà nước Hai thị trường G - Thị trường yếu tố đầu vào - Thị trường sản phẩm Vai trị (thất bại) của thị trường Vai trị (thất bại) của nhà nước 21/10/2007 5 Bài giảng 2 Cầu, cung, và cân bằng thị trường 21/10/2007 6 3 Trạng thái cân bằng thị trường S P ($/Đơn vị) Giao nhau giữa các đường P 0 cung và cầu là điểm cân bằng thị trường. Tại P0 lượng cung bằng với lượng cầu và bằng Q0 . D Q Q0 21/10/2007 7 Trạng thái cân bằng thị trường Tại điểm cân bằng của thị trường: • QD = QS • Khơng thiếu hụt (khơng dư cung) • Khơng cĩ áp lực làm thay đổi giá Trong thị trường cạnh tranh hồn hảo, mỗi điểm trên đường cầu (đường cung) đều là những điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng (sản xuất) 21/10/2007 8 4 Cơ chế (giá) thị trường P S ($/Đơn vị) Dư thừa P1 P0 D Q Q QD 0 QS 21/10/2007 9 Cơ chế (giá) thị trường S P D .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN