Phân biệt giữa PhD, D.Eg and D.Sc

Đối với các quốc gia nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Ấnđộ) thì 3 học vị trên là như nhau. Chỉ khác đôi chút la in Technical Science nghiêng về lý thuyết, thì nghiêng về thực nghiệm, mặc dù cả hai đều về kỹ thuật cả. thì là học vị ngang với nhưng là học vị riêng của một số ngành khoa học. | Vấn đề là ở chỗ đào tạo SĐH ở LXcũ và Nga hiện nay vẫn xem nặng Luận án hơn thi cử và các khoá học. Đây là hệ quả của mục tiêu đào tạo chuyên ngành quá hẹp của LX cũ. Luận án Doctor nauk phải giải quyết một vấn đề có tính cách mạng, gần như mở ra một hướng mới hoàn toàn trong khoa học và phải có tính khái quát cao. Còn luận án Kanđiat chỉ cần có một cái "mới" nho nhỏ trong cái hướng lớn đã có sẵn. Vấn đề "mới", "không giống ai", ''chưa ai làm" rất được coi trọng trong luận án của Nga. Có thể "mới mà không hay" vẫn bảo vệ được chứ " hay mà không mới " thì chưa chắc bảo vệ được. Cũng có lý, vì để sau này mọi người đừng lặp lại cách tiếp cận như thế vào một vấn đề như thế cũng cần phải chứng minh một cách khoa học để ra được một kết luận có tính khoa học. Các NCS nước ngoài thường chọn đề tài và bài toán từ nước mình để cho dễ bảo vệ là vì thế ( thoả mãn cái " mới, chưa ai làm" , ít nhất là tại các nước tiên tiến). Tất nhiên là cũng có "điều ra tiếng vào" về những luận án dạng này nhưng cũng không thể không cho phép được vì tinh thần "quốc tế vô sản" thời LX cũ hay định hướng "mở rộng thị trường đào tạo ra quốc tế" hiện nay của Liên bang Nga. Tất nhiên các trường lớn và GS uy tín thì không đời nào chịu nhận NCS nước ngoài muốn bảo vệ như vậy. Ngoài ra, người muốn có học vị Doctor nauk không có giáo viên hướng dẫn (Rukovodichel hay Supevisor), phải tự "mở lối" cho mình. Có thể bảo vệ Doctor nauk bằng luận án (kèm theo các bài báo) hoặc bằng sách do mình viết. Nói chung là khó và yêu cầu cao vì có phải ai cũng nghĩ ra được 1 công thức mới hay một định lý mới, một học thuyết mới (đối với lý thuyết) hoặc một công nghệ mới có tính cách mạng ( đối với thực nghiệm).Và tất cả đều có kiểm chứng từ thực tế, có nơi thử nghiệm, có biên bản đánh giá. Nói chung luận án Doctor nauk thường nghiêng về lý thuyết hàn lâm hơn. Nhiều người bảo vệ xong thì già hết hơi chả còn cống hiến gì cho xã hội được nữa . Có người vừa nhận bằng xong thì lăn đùng ra chết. Cũng như học sinh VN ta học phổ thông quá sức để chả còn lực nào nữa mà hoc tiếp hơn nên càng lên cao càng học đuối dần đi.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    36    1    29-11-2023
96    75    5    29-11-2023
23    60    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.