Chính sách tăng trưởng vì người nghèo- kinh nghiệm Châu Á

Kinh nghiệm châu á cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, mặc dù thay đổi, giữa tăng trưởng và nghèo đói. đối với cả khu vực, độ co giãn của đói nghèo đối với tăng trưởng được ước tính bằng âm trong thập kỉ 90 so với độ co giãn là âm 2 nếu tăng trưởng là trung tính với phân bổ. sự chênh lệch này dẫn đến kết quả gia tăng bất bình đẳng. Có vẻ như trong khi cả khu vực thành công | Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) là mạng lướt phát triển của Liên Hợp Quốc (LHQ) rộng khắp trên 130 nước, gắn kết tri thức, kinh nghiệm, và nguồn lực giữa các quốc gia khác nhau. Chương trình khu vực Châu á - Thái Bình Dương về Kinh tế vĩ mô của Giảm nghèo là chương trình của Văn phòng Châu á - Thái Bình Dương, UNDP. Chương trình đề cập vấn đề giảm nghèo trong các khuôn khổ kinh tế quốc gia và đưa ra các lựa chọn chính sách thực tiễn nhằm hỗ trợ để cho quá trình bình ổn, cơ cấu lại nền kinh tế và tăng trưởng trở nên vì người nghèo hơn trong khu vực. Dưới ảnh hưởng của nghiên cứu trường hợp đầu được tiến hành vào năm 2001 tại Mông Cổ, Chương trình hiện nay đang được tiến hành trên 12 quốc gia: Bangladesh, Cambodia, Trung Quốc, ấn Độ, Indonesia, Iran, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Samoa, Sri Lanka and Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cổ vũ cho các chính sách kinh tế vĩ mô có tác động tích cực tới nghèo đói thông qua đạt được bình đẳng và tăng trưởng, Chương trình áp dụng ba bước: nghiên cứu chính sách; nâng cao năng lực học tập và xây dựng chính sách trong khu vực; và chia sẻ chính sách, vận động và cung cấp khuyến nghị chính sách. Để có thêm thông tin, xin truy cập trang web của Chương Trình: ấn phẩm này là một phần trong một sê ri ấn phẩm nhằm chia sẻ các phát hiện của các nghiên cứu đang được tiến hành của Chương Trình để hỗ trợ việc chia sẻ ý tưởng về chính sách kinh tế vì người nghèo. Một mục tiêu của sê ri nghiên cứu này là cung cấp các phát hiện càng sớm càng tốt cho các nhà hoạch định chính sách và những người quan tâm khác kể cả khi các nghiên cứu đó chưa hoàn chỉnh/trau chuốt. Các báo cáo nghiên cứu có ghi tên các tác giả để dùng cho việc trích dẫn. Các phát hiện, cách diễn giải và kết luận trong các nghiên cứu này là hoàn toàn của các tác giả, và không nhất thiết là thể hiện quan điểm của UNDP. chính sách và tăng tr−ởng vì người nghèo Kinh nghiệm Châu á Hafiz A . Pasha T. Palanivel 1 Bản quyền â 2004, Ch−ơng trình Khu vực Châu á - Thái Bình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG