CHI PHÍ CƠ HỘI KINH TẾ CỦA LAO ĐỘNG (EOCL)

Lao động không phải là một nhập lượng đồng nhất : nhiều loại lao động có tay nghề và không có tay nghề khác nhau, cùng với biến thiên vùng và các khu vực khác biệt (được bảo trợ và không được bảo trợ). Chất lượng của các cơ hội việc làm (lâu dài hoặc tạm thời) cũng tác động tới EOCL.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    1    0    22-01-2021
22    2    0    22-01-2021
39    2    0    22-01-2021