CHI PHÍ CƠ HỘI KINH TẾ CỦA LAO ĐỘNG (EOCL)

Lao động không phải là một nhập lượng đồng nhất : nhiều loại lao động có tay nghề và không có tay nghề khác nhau, cùng với biến thiên vùng và các khu vực khác biệt (được bảo trợ và không được bảo trợ). Chất lượng của các cơ hội việc làm (lâu dài hoặc tạm thời) cũng tác động tới EOCL.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
175    46    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.