Giới thiệu ngôn ngữ Java và case Tool

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đa luồng, đa mục đích và thích hợp để tạo ra các ứng dụng cho Internet và các mạng phân tán phức hợp khác . Tuy PC rất phổ dụng nhưng nó không phải là loại máy duy nhất để truy cập Internet . Ngay cả PC, nó cũng đòi hỏi phải có các phiên bản khác của chương trình phụ thuộc vào hệ điều hành cụ thể . Các chương trình dành cho Windows có thể không chạy được trên OS/2 và các chương trình của OS/2 lại có thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    11    2    31-07-2021