Luận văn tốt nghiệp phân tích đề tài

Đây là đề tài viết chương trình cho giáo viên dựa trên mô hình Client-Server gồm các modul: soạn câu hỏi trắc nghiệm, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và soạn đề thi, trắc nghiệm và quản lý thông tin của người thi.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG