Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng

Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN