Bài giảng Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

"Bài giảng Kế toán mua hàng và công nợ phải trả" trình bày các nội dung sau đây: Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng Kế toán mua hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa. Việc tính giá trị của hàng hóa xuất kho được thực hiện theo một trong bốn phương pháp: Phương pháp giá đích danh. Phương pháp bình quân cuối kỳ. Phương pháp Nhập trước, xuất trước. Phương pháp Nhập sau, xuất trước. Nguyên tắc hạch toán Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa. Mô hình hóa hoạt động mua | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng Kế toán mua hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa. Việc tính giá trị của hàng hóa xuất kho được thực hiện theo một trong bốn phương pháp: Phương pháp giá đích danh. Phương pháp bình quân cuối kỳ. Phương pháp Nhập trước, xuất trước. Phương pháp Nhập sau, xuất trước. Nguyên tắc hạch toán Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả Bước 1: Khi phát sinh nhu cầu mua hàng, nhân viên mua hàng sẽ gửi yêu cầu Báo giá tới nhà cung cấp Bước 2: Nhà cung cấp nhận được yêu cầu từ người mua và lập báo giá gửi cho người mua hàng Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận được báo giá từ nhà cung cấp, lập đơn mua hàng và gửi lại cho nhà cung cấp. Bước 4: Nhà cung cấp nhận được đơn mua hàng, tiến hành lập hóa đơn bán hàng và xuất hàng, sau đó chuyển cho người mua. Bước 5: Nhân viên mua hàng sẽ nhận được hàng và hóa đơn từ nhà cung cấp, sau đó chuyển hóa đơn và hàng cho kế toán kho. Bước 6: Kế toán kho sau khi nhận được hóa đơn và hàng sẽ tiến hành lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển cho thủ kho. Bước 7: Thủ kho nhận Phiếu nhập kho và tiến hành nhập kho hàng hóa, sau đó chuyển lại Phiếu nhập kho cho kế toán kho. Bước 8: Kế toán kho sau khi nhận được Phiếu nhập kho sẽ tiến hành ghi sổ thẻ kho. Bước 9: Sau khi làm thủ tục nhập kho xong, nhân viên mua hàng sẽ làm thủ tục thanh toán. Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    202    2    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.