Bài giảng Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán bán hàng và công nợ phải thu", bài giảng này sẽ giới thiệu đến bạn nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu, sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, kế toán bán hàng trên phần mềm kế toán. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng Kế toán bán hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Việc ghi nhận Doanh thu và Chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện sau: Doanh nghiệp đã trao một phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nguyên tắc hạch toán Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ . | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng Kế toán bán hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Việc ghi nhận Doanh thu và Chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện sau: Doanh nghiệp đã trao một phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nguyên tắc hạch toán Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất thì không được ghi nhận doanh thu Phải theo dõi chi tiết từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt hàng, ngành hàng, từng sản phẩm,. theo dõi chi tiết từng khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần của từng loại doanh thu, chi tiết từng mặt hàng, từng sản phẩm,. để phục vụ cho cung cấp thông tin kế toán để quản trị doanh nghiệp và lập Báo cáo tài chính Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu Bước 1: Khi có nhu cầu mua hàng, khách hàng yêu cầu doanh nghiệp gửi báo giá. Bước 2: Sau khi nhận được yêu cầu báo giá của khách hàng, nhân viên bán hàng tiến hành lập và gửi báo giá cho khách hàng. Bước 3-4: Khách hàng nhận báo giá của doanh nghiệp, tiến hành lập Đơn đặt hàng và chuyển cho nhân viên bán hàng. Bước 5: Nhân viên bán hàng nhận Đơn đặt hàng và chuyển cho kế toán kho. Bước 6: Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ nhân viên bán hàng, kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất kho và chuyển cho thủ kho. Bước 7: Thủ kho nhận Phiếu xuất kho và tiến hành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.