Khám phá Hà Giang (phần 3)

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh II Hà Giang Vị trí địa lý: nằm trên địa phận các xã: Cao Bo, Quảng Ngân, Trung San; Huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì; Tỉnh Hà Giang. | Khám phá Hà Giang phần 3 Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh II Hà Giang Vị trí địa lý nằm trên địa phận các xã Cao Bo Quảng Ngân Trung San Huyện Vị Xuyên Hoàng Su Phì Tỉnh Hà Giang. Đặc điểm Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh II Hà Giang được thành lập theo Quyết định Số 493 QĐ ngày 21 9 1994 c ủa Uỷ ban nhân dân tỉnh H à Giang v ới Quy mô diện tích l à ha và toạ độ địa lý nh ư sau - Vĩ độ Từ 22o39 đến Từ 22o50 - Kinh độ Từ 104o39 đến 104o59 Mục tiêu chung c ủa khu b ảo t ồn Tây Côn Lĩnh l à đóng vai trò quan trọng về bảo vệ rừng đầu nguồn cho cộng đồng dân cư địa phương. Khu b ảo t ồn hi ện do Chi Cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Hà Giang tr ực ti ếp quản lý Dân số trong vùng 919 hộ. khẩu bao gồm các dân tộc Dao Nùng H Mông Cao Lan Hoa Tày Các giá trị đa dạng sinh học Khu bảo tồn ha diện tích rừng tự nhiên chiếm 40 tổng diện tích toàn khu bảo tồn. Phần lớn diện tích còn lại là đất trống cỏ cây bụi. Rừng chỉ bắt đầu từ độ cao và các loại rừng còn lại ở đây thuộc loại rừng thường xanh ở vùng đồi núi trung bình và núi cao. Ở đây đã tìm thấy 236 loài thực vật bậc cao 46 loài thú 114 loài chim 18 loài bò sát và 11 loài ếch nhái. Hiện nay khu bảo tồn đang thu hút đâù tư thêm vào hoạt động du lịch nhằm tăng thêm hiệu quả của công tác bảo tồn đồng thời giới thiệu hình ảnh khu bảo tồn đến với nhân dân và du khách Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang Vị Xuyên Vị trí Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Quang nằm phần lớn trên huyện Vị Xuyên và một phần huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Đặc diểm Đây là khu bảo tồn thiên nhiên được theo Quyết định số 194 CT ngày 9 8 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ có tổng diện tích là ha thuộc tỉnh Hà Tuyên trước đây . Dự án đầu tư khu bảo tồn do Phân viện ĐTQH Rừng Tây Bắc xây dựng năm 1997. Dự án đã được Bộ NN PTNT phê duyệt ngày 11 12 1997 theo Công văn số 4564 NN KH CV và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ra quyết định thành lập Số 59 UB-QD ngày 17 01 1998.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    16    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.