Tài liệu công nghệ thông tin - hướng dẫn cài đặt phiên bản 1.2.4

3. Ti p theo th c ế ự hiện đăng nhập lần đâu Click vào liên kết Create như gợi ý vào cho tiện, không thì theo địa chỉ http://localhost:8090/ / = Hiển thị trang bên dưới Chú ý: Tài khoản toàn quyền mặc định là administrator/root Lúc vào trang đăng nhập thì có các cảnh báo (2 dòng màu đỏ) Bạn đăng nhập administrator, rồi đổi lại mật khẩu để việc bảo mật được đảm bảo (hay tạo một tài khoản có quyền administrator rồi xóa tài khoản administrator đi). Thư mục admin (ngay trong thư mục chương trình Mantis) cũng xóa đi (có thể ẩn. | Hướng dẫn cài đặt nhanh trên phiên bản Các bước đã chuẩn bị xong: - Hệ quản trị CSDL My SQL - Web Server Appser. Có cổng http là 8090 (tùy lúc cài). - Download, giải nép, chép chương trình Mantis vào thư mục. Ví dụ chương trình nằm ở thư mục C:\AppServ\www\ 1. Thực hiện chạy trang http://localhost:8090/ (tùy theo ngữ cảnh thực tế mà thay đổi localhost cho phù hợp) => Xuất hiện như hình dưới Chọn và vào các thông số yêu cầu. Chú ý: Có hai tài khoản cần đưa vào, một để truy cập csdl sau này, một phục vụ cho việc tạo csdl của chương trình. (Về vụ tài khoản này thì nhờ quản trị hệ thống CSDL hỗ trợ). 2. Sau các thông số đã có, click nút lệnh Install/Upgrade Database Nếu thành công thì sẽ xuất hiện trang thông tin bên dưới (chụp màn hình nhiều trang để mọi người tham khảo chi tiết, chứ trang nay dài) Có thông báo thành công 3. Tiếp theo thực hiện đăng nhập lần đâu Click vào liên kết Create như gợi ý vào cho tiện, không thì theo địa chỉ http://localhost:8090/ => Hiển thị trang bên dưới Chú ý: Tài khoản toàn quyền mặc định là administrator/root Lúc vào trang đăng nhập thì có các cảnh báo (2 dòng màu đỏ) Bạn đăng nhập administrator, rồi đổi lại mật khẩu để việc bảo mật được đảm bảo (hay tạo một tài khoản có quyền administrator rồi xóa tài khoản administrator đi). Thư mục admin (ngay trong thư mục chương trình Mantis) cũng xóa đi (có thể ẩn đi sao đó), vì công việc cài đặt đã hoàn thành Sau khi đăng nhập thành công thì xuất hiện màn hình bên dưới (mặc định ban đầu) Từ đây thực hiện các thao tác theo chức năng của Mantis Chúc thành công Thân mến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    237    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.